Celebrities attending ALICIA LEE’s 2016 spring/summer China Fashion Week runway show:
Kun Zhang Yao,  Yan Danchen, Baotian Qi, Ji Minjia, Jili